2816007155 Μενελάου Παρλαμά 106, Ηράκλειο info@pharmastef.gr
hero image

PHARMA STEF
Φαρμακευτικά προϊόντα


 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Exacta N1Elastomeric Pump

 

Η ΕΝ1 είναι συσκευή που επιτρέπει τον ακριβή ρυθμό ροής όπως φαίνεται στην συσκευασία της. Σε περίπτωση που χρειάζεται να τροποποιηθεί η ωριαία χορήγηση του φαρμάκου, αυτή η μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλάζοντας την συγκέντρωση του φαρμάκου στον διαλύτη.
Το περίβλημα του δοχείου της συσκευής είναι επιμήκους σχήματος και χωρίς γωνίες, από σκληρό άκαμπτο υλικό που παρέχει προστασία έναντι της UV ακτινοβολίας και με τυπωμένη κλίμακα ένδειξης όγκου πλήρωσης του μπαλονιού.
Στο εξωτερικό κέλυφος είναι τυπωμένος ο αριθμός παρτίδας ,ο κωδικός χρώματος είναι εκτυπωμένος στη γραμμή έγχυσης.
Το ελαστομερές μπαλόνι είναι κατασκευασμένο από πολυϊσοπρένιο με συμβατότητα και σταθερότητα με το χορηγούμενο σκεύασμα και περιέχει εντός του δοχείου της συσκευής με οδηγό για την συμμετρική διόγκωση του κατά την πλήρωση του με το φάρμακο και κινητό δείκτη στάθμης του υγρού.
Η συσκευή διαθέτει ξεχωριστό στόμιο πλήρωσης του μπαλονιού με βαλβίδα αντεπιστροφής, προ-συνδεδεμένο σωλήνα χορήγησης με κινητό διακόπτη άμεσης διακοπής της χορήγησης και ενσωματωμένο διπλό φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων και απομάκρυνσης αέρα.
Η ροή ρυθμίζεται μέσω επιπέδου τριχοειδικού στοιχείου, ενσωματωμένου σε εμφανή θέση στο σωλήνα έγχυσης, ώστε να δύναται να προσκολλάται στο δέρμα προκειμένου τι διερχόμενο υγρό να βρίσκεται πάντα σε θερμοκρασία σώματος και επιτυγχάνεται η μέγιστη ακρίβεια χορήγησης.
Η συσκευή είναι ελεύθερη φθαλικών ( DEHP – FREE ) & LATEX FREE ,διατίθεται σε διάφορα μοντέλα ανάλογα με τον επιθυμητό όγκο χορηγούμενου διαλύματος και ρυθμού έγχυσης.
Αφαιρούμενος σφιγκτήρας στο PVC.Θερμοκρασίας λειτουργίας 32°C / 89,6 F.
O έλεγχος ακριβείας έχει πραγματοποιηθεί με την χρήση διαλύματος 5% γλυκόζης ( D5W ) και NaCL. Η ταχύτητα ροής μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ±10% μειώνοντας ή αυξάνοντας την πυκνότητα του διαλύματος προς έγχυση.
Η ταχύτητα ροής έχει ελεγχθεί τοποθετώντας την αντλία και το ρυθμιστή ροής στο ίδιο επίπεδο. Αν η αντλία τοποθετηθεί πιο ψηλά από τον ρυθμιστή ροής η ταχύτητα ροής θα αυξηθεί.
Βάρος : vol. 275ml – 200ml -150ml / 120gr – 100ml/75gr – 60ml/65gr
Aποστειρωμένη για μία χρήση, μη πυρετογόνο – Αποστέιρωση αιθυλενοξείδιο ( ΕΟ ) – Μη επαχρησιμοποίηση.
Ισχύς του προϊόντος 5 έτη από την ημερομηνία αποστείρωσης.
Εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά μην τη χρησιμοποιήσετε.
Προαιρετικά : πολυεπίπεδος καθετήρας – βαλβίδα χωρίς βελόνα – τσάντα ταξιδιού – προσαρμοσμένο κιτ.
Ενιαία σφραγισμένη συσκευασία εύκολου ανοίγματος – κουτί 10 τεμ. – κουτί 60 τεμ.( 60/100ml ) και κουτί 10 τεμ. – κουτί 40 τεμ.( 150/200/275ml)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ροές Από 0,5ml/h έως 500ml/h
Ονομαστικοί όγκοι & ακρίβεια συστήματος Όγκοι
60ml – 100ml – 150ml
200ml – 275ml – 350 ml Ακρίβεια
±10% του Ονομαστικού Όγκου
Υπολειμματικός όγκος 0,45ml σε 60ml όγκο
0,70ml σε 100ml όγκο & 150ml όγκο
1,20ml σε 200ml & 275ml όγκο