2816007155 Μενελάου Παρλαμά 106, Ηράκλειο info@pharmastef.gr
hero image

PHARMA STEF
Φαρμακευτικά προϊόντα


 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της Comfort-in συσκευή έγχυσης φαρμάκων χωρίς βελόνα ανέφεραν την έλλειψη πόνου, ενώ κάποιοι δηλώσαν την αίσθηση ελαφράς πίεσης, την στιγμή της χορήγησης.

 

http://comfort-in.gr/img/Safety.png

Ασφαλές

Η μέθοδος της Comfort-in χορήγησης φαρμάκου χωρίς βελόνα εξαλείφει την πιθανότητα τραυματισμού και τον κίνδυνο μετάδοσης μολύνσεων και ασθενειών. Η τεχνολογία άνευ βελόνας μειώνει, σημαντικά, τον φόβο και την αγωνία που σχετίζονται με την ένεση. Η Comfort-in υπόκειται στο Directive 2010/32/UE

 

http://comfort-in.gr/img/TimeSaving.png

Ευκολία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ασθενείς κατόπιν άδειας των ιατρών τους για αυτοχορήγηση. Γενικές έρευνες χρηστών, δείχνουν την προτίμηση της χορήγησης χωρίς βελόνα έναντι αυτών με συμβατικές βελόνες. Καθώς εξαλείφεται ο πόνος και μειώνεται το κόστους.

 

Οδηγίες χρήσης του Comfort-in